Edukacja

Edukacja

Miejski Zarząd Oświaty

Miejski Zarząd Oświaty

43-100 Tychy
ul. Al. Piłsudskiego 12, II p.

tel. 032 323 24 00

fax 032 323 24 00

www.mzo.tychy.pl

Zespół Szkół nr 6

43-100 Tychy
ul. marsz. Piłsudskiego 10

tel. 032 217 00 91

fax 032 217 00 91

Zespół Szkół nr 7

43-100 Tychy
ul. Browarowa 1a

tel. 032 227 36 32

fax 032 219 82 42

Zespół Szkół nr 3

43-100 Tychy
ul. Nowokościelna 11

tel. 032 227 32 13

fax 032 227 32 13

www.zsnr3tychy.webpark.pl

Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego

Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego

43-100 Tychy
ul. al. Bielska 100

tel. 032 217 38 22

fax 032 217 38 22

www.zs4.tychy.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych

43-100 Tychy
ul. gen. Andersa 20

IV Liceum Ogólnokształcace

43-100 Tychy
ul. Wejchertów 20

III Liceum Ogólnokształcące

43-100 Tychy
ul. Elfów 62,

tel. 032 227 36 33

fax 032 227 36 33

www.wyspianski.tychy.pl

VII LIceum Profilowane

43-100 Tychy
ul. Browarowa 1 A

tel. 032 227 36 32

fax 032 219 82 42

ZAOCZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COSINUS

43-100 Tychy
ul. Elfów 9

tel. 032 327 71 92

fax 032 327 71 92

I Liceum Ogólnokształcące

43-100 Tychy
ul. Korczaka 6

tel. 032 227 36 34

fax 032 227 36 34

II Liceum Profilowane

43-100 Tychy
ul. gen. Andersa 20

tel. 032 227 41 85

fax 032 227 41 85

www.zseim.webpark.pl

ZDZ Katowice Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tychach

43-100 Tychy
ul. Budowlanych 156

tel. 032 327 08 80

fax 032 327 08 80

Drugie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Tychach

Drugie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Tychach

43-100 Tychy
ul. Norwida 40

tel. 032 227 41 65

fax 032 227 41 65

www.norwid.tychy.pl

Przedszkole nr 25

Przedszkole nr 25

43-100 Tychy
ul. Przejazdowa 1

tel. 032 216 95 22

www.pp25.zlecenie.com

Przedszkole nr 24

43-100 Tychy
ul. Jaroszowicka 113

tel. 032 216 93 25

Przedszkole nr 21

43-100 Tychy
ul. Zelwerowicza 21

tel. 032 219 63 13

fax 032 219 63 13

Przedszkole nr 3

Przedszkole nr 3

43-100 Tychy
ul. Paprocańska 156

tel. 032 217 43 21

fax 032 217 43 21

www.przedszkole3.tychy.pl

Żłobek Miejski

43-100 Tychy
ul. Fitelberga 4

tel. 032 227 49 93

fax 032 227 49 93

www.zlobek.tychy.pl

Przedszkole nr 17

43-100 Tychy
ul. Tołstoja 5

tel. 032 217 10 13

fax 032 217 10 13

Przedszkole nr 5

Przedszkole nr 5

43-100 Tychy
ul. Orzeszkowej 56

tel. 032 217 67 26

fax 032 217 67 26

www.przedszkole5.tychy.pl

Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 1

43-100 Tychy
ul. Myśliwska 102

tel. 032 219 46 28

www.przedszkole.ir.pl

Przedszkole nr 2

43-100 Tychy
ul. Leśna 66

Przedszkole nr 22

43-100 Tychy
ul. Dąbrowskiego 85

tel. 032 227 69 28

Przedszkole nr 6

Przedszkole nr 6

43-100 Tychy
ul. Konecznego 1

tel. 032 219 54 86

fax 032 219 54 86

www.przedszkolenr6.tychy.pl

Przedszkole nr 19

43-100 Tychy
ul. al. Niepodległości 154

Przedszkole nr 18 w Tychach

43-100 Tychy
ul. Fitelberga 31

tel. 032 227 26 82

fax 032 227 26 82

Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki

43-100 Tychy
ul. Katowicka 102a

tel. 032 219 80 02

Przedszkole nr 26

43-100 Tychy
ul. Młodzieżowa 5

tel. 032 217 08 46

fax 032 217 08 46

Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi

43-100 Tychy
ul. Hubala 7

tel. 032 217 55 26

fax 032 217 55 26

© 2009 - 2021 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.