Instytucja

II Liceum Profilowane

43-100 Tychy
ul. gen. Andersa 20

tel. 032 227 41 85

fax 032 227 41 85

http://www.zseim.webpark.pl

Wspiera rodziców w dziedzinie wychowania. Jej działalność nie będzie sprzeczna z ich rolą.

Zmierza do wszechstronnego rozwoju ucznia, mając na uwadze poszanowanie jego wolności, godności i niepowtarzalności.

Uczy szacunku dla każdego człowieka, tolerancji wobec odmiennych postaw i poglądów oraz twórczego rozwiązywania problemów.

Rozwija działalność poznawczą ucznia ukierunkowaną na poszukiwanie na świecie dobra, prawdy i piękna.

Przygotowuje ucznia do realizacji życiowych celów w oparciu o uczciwą, rzetelną pracę, poszanowanie wspólnego dobra i przywiązanie do Ojczyzny.

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 33115Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2009.07.28

© 2009 - 2023 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.