Instytucja

Zespół Szkół nr 3

43-100 Tychy
ul. Nowokościelna 11

tel. 032 227 32 13

fax 032 227 32 13

http://www.zsnr3tychy.webpark.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w Tychach, powstał w roku 2002 z przekształcenia istniejącego wcześniej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.

Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 pełni od 01. 09. 2006 r.
mgr Teresa Hutniczak

W skład Zespołu Szkół nr 3, wchodzi III Liceum Profilowane o profilu usługowo-gospodarczym, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr1 oraz Trzyletnie Technikum Uzupełniające nr1 dla absolwentów ZSZ w zawodzie sprzedawca.
Szkoła nastawiona jest głównie na kształcenie w specjalnościach konkurencyjnych na rynku pracy.

Kształcimy młodzież w około 60 zawodach robotniczych według klasyfikacji zawodów GUS.

SZKOŁA GWARANTUJE

solidne przygotowanie do matury, dalszej edukacji i pracy zawodowej;

warunki sprzyjające rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i uzdolnień;

możliwość przystąpienia do egzaminu na ECDL;

przyjazną atmosferę, wszechstronną opiekę wychowawczą;

pomoc pedagoga szkolnego oraz kierownika praktyk;

doświadczoną, o wysokich kwalifikacjach kadrę pedagogiczną.W NASZEJ SZKOLE:

poznasz podstawy handlu i przedsiębiorczości;

rozwiniesz umiejętności posługiwania się techniką komputerową w nowoczesnej pracowni informatycznej;

skorzystasz z internetu w pracowni multimedialnej;

rozwiniesz zainteresowania na zajęciach poza szkolnych.

Absolwenci naszej szkoły będą mogli kontynuować naukę w szkołach średnich lub wyższych, a także podejmować pracę w przedsiębiorstwach oraz prowadzić działalność usługową na własny rachunek

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 31381Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2009.07.28

© 2009 - 2024 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.