Instytucja

Autorska Szkoła Języków Obcych STEP BY STEP

43-100 Tychy
ul. Katowicka 181

tel. 032 219 89 95

http://www.stepbystep.org.pl

Uczymy języków obcych od 1998 roku, stale wzbogacając naszą ofertę skutecznej i szybkiej nauki. Kluczem do sukcesu naszej metody jest prowadzenie zajęć w małych grupach, co znacznie przyspiesza naukę, a klientom pozwala zaoszczędzić czas.

Uczymy swobodnego, skutecznego i poprawnego porozumiewania się w określonych sytuacjach.

Osiągamy ten cel dzięki:

* pracy w małych grupach,
* stosowaniu metody komunikatywnej,
* różnorodności ćwiczeń,
* pracy zespołowej na zajęciach (role-plays, konwersacje, dyskusje),
* indywidualnym konsultacjom z lektorem,
* łączeniu pracy na zajęciach z pracą w domu,
* monitoringiem postępów.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź w grupach liczących od 2 do 6 osób.

Dzięki pracy w tak małych grupach uczestnicy szybciej i bardziej efektywnie przyswajają wiedzę. Bezpośredni i częsty kontakt z lektorem daje gwarancję opanowania tego, co najtrudniejsze - umiejętności mówienia w obcym języku.

Im mniejsza grupa, tym więcej okazji do częstego wypowiadania się. Praca w małych grupach pozwala na wprowadzenie metod dydaktycznych rozwijających swobodę i bogactwo wypowiedzi.
Kursy językowe dla młodzieży

Metody nauczania w naszej szkole nawiązują do światowych tendencji, gdzie wykorzystuje się metodę komunikatywną - Communicative Approach. Korzystamy nie tylko z podręczników i pomocy dydaktycznych renomowanych wydawnictw, ale także z programów autorskich, przygotowanych przez właścicielkę szkoły, która pracowała jako lektor języka angielskiego, jako obcego, w South Bank University w Londynie.

Metody i techniki nauczania stosowane na zajęciach pozwalają studentom jak najwięcej mówić, aby poczuć się pewnie i bezpiecznie. Zasadą wprowadzania nowego materiału jest przedstawienie go w kontekście, a następnie przyswojenie poprzez aktywne uczestniczenie w różnorodnych ćwiczeniach bazujących na sytuacjach z życia codziennego.

Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów:

* praca indywidualna,
* w parach,
* w grupach,
* debaty,
* projekty,
* prezentacje,
* symulacje.

Należy wspomnieć w tym miejscu, iż pomimo faktu, że kładziemy nacisk na mówienie, dbamy również o inne sprawności językowe.

W naszej ofercie znajdują się wszystkie języki europejskie, których uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania i z podziałem na grupy wiekowe: dzieci, młodzież, dorośli.

Organizujemy zajęcia dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Posiadamy własne sale lekcyjne, ale szkolenia dla firm mogą odbywać się w siedzibie zleceniodawcy.

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 20258Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2009.07.20

© 2009 - 2024 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.