Instytucja

HASO S.C.

HASO S.C.

43-100 Tychy
ul. Towarowa 20

tel. 032 323 38 00

fax 032 323 38 31

www.haso.pl

O firmie

Firma HASO s.c. istnieje od 1990 roku. Od początku istnienia zajmuje się zagadnieniami automatyki przemysłowej. Zakresem działania obejmuje te dziedziny, w których zastosowanie układów automatyki zapewnia wzrost wydajności pracy maszyn i urządzeń, obniża koszty eksploatacji oraz poprawia bezpieczeństwo obsługi.

Swoją działalność firma rozpoczęła od opracowania i wdrożenia systemu typu SWuP-3 wspomagającego pracę dyspozytorów metanometrii w podziemnych zakładach górniczych. System ten umożliwia dyspozytorom aktualną analizę powietrza w atmosferze w zakresie zagrożenia wybuchu metanu. W ciągu kilkunastu lat system został wdrożony w 16 zakładach górniczych. System zapewnia bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Inną formą działalności firmy są systemy sterowania i wizualizacji automatyki przemysłowej. W tej dziedzinie firma wykonała kompletną wizualizację lakierni
w zakładzie FIAT-a w Tychach oraz brała udział w modernizacji systemu transportu karoserii. Firma opracowała również modernizację układów naważania granulatów na liniach produkcyjnych w ERG-Bieruń i ERG-Czeladź oraz zmodernizowała systemy automatyki m. in. w MZEC Oświęcim, EC Łódz, KWK Wieczorek, KWK Bełchatów, KWK Pokój, UNILEVER Katowice.

Firma HASO jest producentem urządzeń współpracujących z systemami bezpieczeństwa w górnictwie takich jak: Centrala telemetryczna CST-40, Centralka Sygnałów Analogowych CSA-1, Centralka Sygnałów Dwustanowych CSD -1 i wiele innych.

Odpowiadając na potrzeby rynku firma HASO prowadzi prace nad uruchomieniem produkcji nowych urządzeń przy zastosowaniu najnowszej wiedzy technicznej. Ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wdrożony system zarządzania jakością zapewniają konkurencyjną pozycję firmy na rynku.

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 20399Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2009.09.21

© 2009 - 2020 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.