Instytucja

Gimnazjum nr 3 w Tychach im. Jana Pawła II

Gimnazjum nr 3 w Tychach im. Jana Pawła II

43-100 Tychy
ul. Borowa 123

tel. 032 328 16 16

fax 032 328 16 16

http://www.gim3tychy.neostrada.pl

Motto szkoły: "Musicie od siebie wymagać"

Gimnazjum użytkuje dwa budynki: dydaktyczny oraz administracyjno - sportowy. W budynku dydaktycznym gimnazjum mieści się 17 dobrze wyposażonych sal dydaktycznych. Nauczyciele mają do dyspozycji bogaty sprzęt audiowizualny, różnorodne pomoce dydaktyczne, rzutniki, foliogramy. Uczniowie korzystają ze stanowisk (wszystkie z dostępem do Internetu) zabezpieczonych programami Opiekun i Cenzor przed treściami niepożądanymi. W budynku tym znajduje się także pokój nauczycielski, Klub Gimnazjalisty, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet wicedyrektora oraz pielęgniarki szkolnej.

W październiku 2001 r. oddano do użytku nowy obiekt administracyjno - sportowy wyposażony w nowoczesną halę sportową z szatniami, zapleczem sanitarnym, bibliotekę, świetlicę, stołówkę i pomieszczenia administracyjne. W bibliotece znajduje się nowoczesna czytelnia multimedialna.

Pracownicy systematycznie podnoszą jakość swojej pracy. Uczestniczą w pracach zespołów zadaniowych, tworzą programy własne, spełniając oczekiwania swoje, uczniów i ich rodziców. Szkoła uzyskała w 2003 r. certyfikat Szkoły z klasą, a w 2007 r. certyfikat Śląska Szkoła Jakości nadany przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Tradycją Gimnazjum stały się coroczne działania tworzące jej wizerunek, m.in.:

* koncerty chóru szkolnego o międzynarodowych osiągnięciach,
* obchody Dnia Patrona, Jana Pawła II. W ramach obchodów uczestnictwo w zjazdach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, do której Gimnazjum należy od 2001 r.,
* "Tydzień Tolerancji". W nim: Międzygimnazjalny Konkurs Krasomówczy, cykl lekcji wychowawczych o tematyce tolerancji, kiermasz prac osób niepełnosprawnych,
* Amnesty International. Szkolna grupa AI pod kierunkiem opiekuna organizuje warsztaty dla nauczycieli i uczniów tyskich gimnazjów "Amnesty International w obronie praw człowieka", kwestę na rzecz Amnesty International, maraton pisania listów, Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka,
* międzynarodowe turnieje piłki siatkowej, które integrują społeczność lokalną,
* międzygimnazjalne konkursy, w tym "Przygody z Machefim", "Młodzi Fizycy"
* Redagowanie "Gazety szkolnej" i biuletynu dla rodziców,
* szkolenie uczniów w zakresie I pomocy przedmedycznej i organizowanie Międzygimnazjalnej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia,
* Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych
* mediacje rówieśnicze przy współpracy z Polskim Centrum Mediacji w Warszawie,
* akcje charytatywne, m.in. pomoc oddziałowi dziecięcemu Szpitala Miejskiego w Tychach, włączenie się uczniów do akcji "Adopcja na odległość".

Uczniowie mają do dyspozycji bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów oraz dla uczniów mających trudności w nauce. Ponadto nauczyciele realizują opracowane przez siebie programy (głównie sportowe) nagrodzone przez Urząd Miasta Tychy w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej.
Wśród kadry pedagogicznej zatrudniony jest psycholog, pedagog szkolny, bibliotekarz oraz wychowawca świetlicy z kwalifikacjami dyplomowanej pielęgniarki.
Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane prawem kwalifikacje, w tym 14 kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów, 3 sportowe kwalifikacje trenerskie, 16 uprawnienia egzaminatora, 1 z uprawnieniami eksperta.
Szkoła prowadzi klasy sportowe piłki siatkowej dziewcząt i piłki ręcznej dziewcząt. W niektórych oddziałach realizowane są programy własne nauczycieli z przedmiotów: informatyka z matematyką, język angielski, język niemiecki, język polski, wychowanie fizyczne.

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 30679Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2009.07.13

© 2009 - 2024 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.