Artykuły

  • Wydrukuj
  • 11 czerwca 2020
  • 17 czerwca 2020

Tyski zakład FCA Poland wznowił produkcję

We wtorek, 16 czerwca ruszyła ponownie linia produkcyjna w tyskiej fabryce FCA Poland. Rano pracownicy przeszli szkolenia w temacie nowych wytycznych obowiązujących w zakładzie. Następnie wrócili do pracy.

Jak poinformował nas przewodniczący Komisji Zakładowej WZZ "Sierpień 80" przy FCA Poland S.A., produkcja w zakładzie została wznowiona, choć z taśmy w najbliższym czasie zjedzie mniej samochodów. Zatrudnionym zapewniono wszelkie potrzebne środki ochrony osobistej, takie jak okulary i płyny dezynfekcyjne. Przed wejściem na teren zakładu ich temperatura jest badana przez kamery termowizyjne.

Praca odbywać się na dwie zmiany z zachowaniem dodatkowych zasad i procedur bezpieczeństwa. Będą one obowiązywać także w czasie przejazdu autobusami zakładowymi. Autobusy wszystkich linii będą kursowały według dotychczasowych rozkładów. Przejazd autobusem możliwy jest jednak tylko w maseczkach ochronnych, zaś liczba pasażerów nie może być większa od limitów ustalonych w związku z epidemią COVID-19.

Każdy pracownik jest zobligowany do dezynfekcji swojego miejsca pracy zawsze przed jej rozpoczęciem, na co jest przeznaczone 10 minut z czasu pracy.

W FCA Poland wprowadzono nowe zasady wejścia i poruszania się po terenie zakładu, ograniczając dystans między osobami do 1,5 metra oraz wprowadzając zasadę używania maseczek podczas pracy na każdym stanowisku. W całym zakładzie zainstalowano również 265 dozowników ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz wykonano dwa kilometry oznaczeń pomagających w zachowaniu reżimu sanitarnego. Zmieniono organizację szatni oraz - tam, gdzie była taka konieczność - układ stanowisk pracy.

Pierwszego dnia pracy każdy z pracowników odbył godzinne szkolenie informujące o nowych zasadach i procedurach obowiązujących w miejscu pracy, konieczności dbania o czystość i higienę, prawidłowego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.

Komunikat Dyrekcji FCA Poland S.A. z dn. 10 czerwca

Dyrekcja FCA Poland S.A. informuje, że w następstwie wystąpienia COVID-19 zmuszona jest do kolejnego wydłużenia okresu tymczasowego zawieszenia działalności produkcyjnej. Zawieszenie działalności produkcyjnej będzie obowiązywać wyłącznie w dniu 15 czerwca br. W powyższym dniu pracownikom, którzy w związku z tymczasowym zawieszeniem działalności produkcyjnej nie będą świadczyć pracy, zostanie udzielony zaległy urlop wypoczynkowy. W następnej kolejności pracownikom tym zostanie zaproponowana możliwość skorzystania z urlopu bieżącego lub innych zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa. W pozostałych przypadkach - jeżeli pracownik był gotów do wykonywania pracy - przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju.

W dniu zawieszenia działalności produkcyjnej pracował będzie wyłącznie niezbędny personel, wskazany przez bezpośrednich przełożonych.

Jednocześnie Dyrekcja FCA Poland S.A. poinformowała, że we wtorek 16 czerwca br. nastąpi wznowienie działalności produkcyjnej w Spółce.

Wznowienie działalności produkcyjnej odbędzie się w całkowitym poszanowaniu norm oraz rozporządzeń rządowych przy równoczesnym zastosowaniu szeregu środków bezpieczeństwa i higieny wdrożonych przez Spółkę w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Pracownicy w dniu 16 czerwca br. winni zjawić się w pracy na właściwej zmianie roboczej zgodnie z obowiązującym ich rozkładem czasu pracy.

BM, ar / tychy.info, źródło: Komisja Zakładowa WZZ Sierpień 80 FCA Poland S.A.

© 2009 - 2020 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.