Artykuły

Tychy podwójnie wyróżnione na kongresie ?Perły Samorządu?

Najlepsi i najskuteczniejsi skarbnicy z całego kraju zostali nagrodzeni w Gdyni. Wśród nich - Urszula Dryka - Skarbnik Miasta Tychy. Miasto otrzymało także wyróżnienie w rankingu ?Aktywizacja zawodowa dzieci i młodzieży? .

Tychy podwójnie wyróżnione na kongresie ?Perły Sam
Tychy podwójnie wyróżnione na kongresie ?Perły Samorządu?


W tym roku po raz kolejny uhonorowani zostali samorządowcy odpowiedzialni za fundamentalny aspekt funkcjonowania miasta, czyli budżet i finanse. Stworzono precyzyjną i obiektywną ocenę zakresu odpowiedzialności, charakteru podejmowanych zadań oraz złożoności struktury budżetu gmin i powiatów. Ocenie podlegały m.in. kompetencje skarbników, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące budżetu oraz zadłużenie gminy.

- Od wielu lat pełnię funkcję skarbnika miasta, cieszę się, że moja praca jest tak wysoko oceniana. Zarządzanie zespołem finansowo-księgowym oraz stosowanie skomplikowanych i często niejednoznacznych przepisów prawa przy podejmowaniu ważnych decyzji nie jest łatwym zadaniem, ale to wyróżnienie i inne nagrody m.in. za kondycję finansową miasta dowodzą, że dobrze wywiązuję się z powierzonych mi zadań - mówi Urszula Dryka, Skarbnik Miasta Tychy.

Tychy otrzymały także wyróżnienie w rankingu ?Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży?. Celem rankingu było wyłonienie i nagrodzenie samorządów wyróżniających się w tym zakresie dużą aktywnością. Do udziału w konkursie mogły zgłaszać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta do 100 tys. oraz miasta powyżej 100 tys.

?Kultura fizyczna i sport stanowią w dzisiejszym społeczeństwie zasadniczą sferę kultury życia każdego człowieka. Zadaniem własnym samorządów terytorialnych, obok innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, jest wspieranie kultury fizycznej na swoim terenie działania. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej wymaga od władz samorządowych przeznaczenia części budżetów na dofinansowanie zadań związanych z aktywnością ruchową ogółu społeczności, z uwzględnieniem budowy terenów rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych? - czytamy na stronie organizatora rankingu.

Nagrodę w imieniu prezydenta miasta odebrał Marcin Staniczek, dyrektor MOSiR w Tychach.

Ogólnopolski Ranking ?Perły Samorządu? został opublikowany po raz siódmy. Nagrody zostały wręczone podczas gali Kongresu Perły Samorządu, który odbył się w Gdyni od 23 do 24 maja. Dwa dni Kongresu wypełnione były panelami dyskusyjnymi, sesjami i warsztatami dotyczącymi palących problemów cywilizacyjnych, z jakimi zmagają się samorządy.

BM / tychy.info, źródło: UM Tychy

© 2009 - 2020 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.