Instytucja

Alupol Sp. z o.o.

Alupol Sp. z o.o.

43-100 Tychy
ul. Strefowa 4

tel. 032 324 57 00

http://www.gk-kety.com.pl

Grupa Kęty to najbardziej uznana marka w branży aluminiowej w Polsce.

Firma tworzy zdywersyfikowany holding skupiający 22 spółki działające w kraju i za granicą. Pracuje w nich blisko 3000 doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Spółka generuje prawie 1,2 mld skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i eksportuje 33% swoich wyrobów do wszystkich krajów w Europie i do kilkunastu na świecie.

Akcje Grupy Kęty SA są notowane od 13 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Struktura właścicielska Spółki jest przyjazna dla akcjonariuszy, bo nie dominuje w niej jeden inwestor, lecz harmonijnie współpracują ze sobą prywatne instytucje finansowe. Akcjonariusze mają realny wpływ na kluczowe decyzje dotyczące Spółki poprzez reprezentującą ich Radę Nadzorczą i walne zgromadzenie. Z kolei strategię firmy kształtuje Zarząd pod nadzorem Rady Nadzorczej.Misja

* Zapewnienie Klientom wyrobów i usług o najwyższej jakości
* Uzyskanie większych zysków przez Akcjonariuszy
* Spełnienie aspiracji Pracowników poprzez interesujące, ambitne i dobrze wynagradzane miejsca pracy


Wizja

Europejski dostawca nowoczesnych rozwiązań aluminiowych oraz wysokiej klasy opakowań giętkich dla kluczowych segmentów rynku.

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 20986Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2009.07.20

© 2009 - 2024 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.