Instytucja

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

43-100 Tychy
ul. Budowlanych 59

tel. 032 227 95 81

fax 032 227 95 81

http://www.pzon-tychy.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
związane z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych takich jak:
pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, rehabilitacja zawodowa czy korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (ulgi komunikacyjne, zwolnienia z abonamentów, zwolnienia podatkowe).
Swoją właściwością Zespół obejmuje mieszkańców Miasta Tychy oraz mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
(za zgodą Wojewody Śląskiego na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Tychy a Starostą Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego).

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 21869Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2009.07.30

© 2009 - 2024 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.